Інструменты
Ensembles
Genres
Кампазітары
Выканаўцы

Ноты $4.25

Арыгінал

Anima Christi. Choir sheet music. Advanced.

Пераклад

Аніма Крысці. Хор ноты. Прасунуты.

Арыгінал

Anima Christi composed by Raymond Helble. For Choral. Sacred, Renaissance. Advanced Intermediate. Score. Published by Raymond Helble. S0.6338. Notes on Text and Performance While the prayer Anima Christi is - and has been for centuries - often falsely attributed to St. Ignatius Loyola. 1491,. scholars have found the prayer in medieval texts that antedate St. Ignatius by well over a century. Among the first instances of note concerning this prayer in surviving manuscripts, Pope John XXII offered indulgences for saying the Anima in 1330. It is fair to say that there is a strong meditative element in the Anima Christi. while it is certainly a prayer in the most elemental sense in that the one saying the prayer is asking for something, the powerful imagery evoked, and the almost purely spiritual seeking of help and protection voiced in the prayer forces the person praying the Anima to think about aspects of Christ’s passion and his or her own human frailty that cannot help but bring the thoughtful soul to a point of deep reflection on mortality and salvation. The Latin of the prayer is simple but dignified, and a beautifully balanced example of the rhetorical figure anaphora - the repetition of an opening phrase through several iterations. For the most part, it is easily translated by nearly any educated person. One phrase, however, needs a bit of amplification. Sanguis Christi, inebria me. This is usually translated - not incorrectly - as Blood of Christ, inebriate me. Those who are not especially sensitive to language might think of the verb “to inebriate” as being synonymous with “to make drunk. ” However, the word also has the connotations - both in Late Latin and English - of “to exhilarate” and “to make deliriously happy. ” Here, inebriate is to be understood in this latter sense. Musically, I have made an effort to emulate a High Renaissance style without being too slavish in the imitation. The style suits the poetry and the sentiments expressed by the prayer. I would never argue that a more “modern” execution cannot be highly successful. I assert only that this piece can be done just as a choir might do a motet or Mass movement by Palestrina or Vittoria. Translation of Text Anima Christi, sanctifica me. Soul of Christ, sanctify me. Sanguis Christi, inebria me. Blood of Christ, inebriate me. Aqua lateris Christi, lava me. Water from the side of Christ, wash me. Passio Christi, conforta me. Passion of Christ, comfort me. O bone Iesu, exaudi me. O good Jesus, hear me. Intra Tua vulnera, absconde me. Hide me in Thy wounds. Ne permittas me separari a Te. Never allow to be parted from Thee. Ab hostes maligno, defende me. From the malignant enemy, defend me. In hora mortis meæ, voca me. In the hour of my death, call me. Digital Print is printable sheet music available anytime, anywhere. Just purchase, print and play. View your online sheet music at home, school, work or anywhere you have a computer connected to the Internet. Use our iPad app to view your digital sheet music on the go. With Digital Print, you can print your digital sheet music immediately after purchase, or wait until its convenient. And our software installation is easy - we'll guide you through the simple steps to make sure you have Adobe Flash Player, Adobe AIR and the Sheet Music Plus AIR application.

Пераклад

Anima Christi складаецца Райманд Helble. Для харавога. Свяшчэнная, Рэнесанс. Пашыраны сярэдні. Кошт. Апублікавана Райманд Helble. S0.6338. Нататкі па тэкставай і прадукцыйнасць Хоць малітва Аніма Крысці з'яўляецца - і быў на працягу стагоддзяў - часта ілжыва прыпісваюцца Санкт Ігната Лаёлы. 1491,. навукоўцы знайшлі малітву ў сярэднявечных тэкстах, што заднім лікам Свяціцель Ігнацій па больш стагоддзя. Сярод першых асобнікаў запісцы адносна гэтую малітву у захаваліся рукапісаў, Папа Ян XXII прапанаваў індульгенцыі для заявіўшы, што Аніма ў 1330. Дзеля справядлівасці трэба сказаць, што існуе моцная медытатыўны элемент у Anima Крысці. у той час як гэта, вядома, малітва ў самой элементарнай сэнсе, у тым, што адзін казаў малітва просіць нешта, магутны вобразы выклікалі, і амаль чыста духоўнай шуканне дапамогі і абароны выказаў у малітве прымушае чалавека маліцца Аніма думаць аб аспектах страсці Хрыста і яго ці яе ўласнай чалавечай слабасці, што не можа не прынесці удумлівага душу да кропкі глыбокіх разважанняў пра смяротнасць і выратавання. Лацінскае малітвы просты, але годна, і прыгожа збалансаваны прыклад рытарычнай фігуры анафары - паўтарэнне першай фразе праз некалькі ітэрацый. Па большай частцы, гэта лёгка пераведзены амаль на любога адукаванага чалавека. Адна фраза, аднак, мае патрэбу ў невялікай колькасці ўзмацнення. Sanguis Крысці, inebria мяне. Гэта звычайна перакладаецца - ня няправільна - як Кроў Хрыста, алкаголікаў мяне. Тыя, хто не асабліва адчувальныя да мовы маглі б думаць пра дзеяслова "Inebriate" як сінонім "зрабіць п'яным. "Тым не менш, слова таксама мае канатацыі - як у познім лацінскай і англійскай мовах - з", каб весяліць "і" зрабіць вельмі шчаслівая. «Тут, алкаголікаў варта разумець у гэтым апошнім сэнсе. У музычным плане я зрабіў высілак, каб эмуляваць стыль Высокага Адраджэння, не будучы занадта рабскае ў імітацыі. Стыль падыходзіць паэзію і пачуцці, выяўленыя ў малітве. Я б ніколі не сцвярджаюць, што больш «сучасны» выкананне не можа быць вельмі паспяховым. Я сцвярджаю, толькі тое, што гэтая частка можа быць зроблена так жа, як хор мог бы зрабіць сьпеў або масавы рух па Палестрына або Vittoria. Пераклад тэксту Anima Крысці, асвячэння мяне. Душа Хрыста, святасць Маю. Sanguis Крысці, inebria мяне. Кроў Хрыста, алкаголікаў мяне. Аква lateris Крысці, мыць мяне. Вада з боку Хрыста, мыць мяне. Passio Christi, суцяшае мяне. Страсці Хрыстовы, супакойваюць мяне. Аб касцявога Iesu, Exaudi мне. Аб добра Ісус, пачуй мяне. Intra Ваш ўразлівыя, absconde мне. Схавай мяне ў Тваіх ран. Ne permittas мяне separari ТЫЯ. Ніколі не дазваляйце разлучацца з Табой. Ab хостес MALIGNO, defende мяне. Ад злаякасных ворага, абараняць мяне. У Hora Mortis meæ, прафесійныя мяне. In the hour of my death, call me. Лічбавай друку можна друкаваць ноты даступная ў любы час, у любым месцы. Проста купля, друку і прайгравання. Перайсці да онлайн-нот дома, у школе, на працы ці ў любым месцы ў вас ёсць кампутар, падлучаны да Інтэрнэту. Выкарыстоўвайце наша дадатак IPad для прагляду лічбавых нот на хаду. З лічбавай друку, вы можаце надрукаваць ваш нот адразу пасля куплі, або чакаць, пакуль яго зручнае. І наша ўстаноўка праграмнага забеспячэння лёгка - мы вас праз простых крокаў, каб пераканацца, у вас ёсць Adobe Flash Player, Adobe AIR і Ліст прыкладанняў музыка плюс AIR.