Інструменты
Ensembles
Genres
Кампазітары
Выканаўцы

Ноты $12.00

Арыгінал

A Little D 'n' A. Gary P. Gilroy. Marimba sheet music. Percussion sheet music. Timpani sheet music. Vibraphone sheet music. Xylophone sheet music. Intermediate.

Пераклад

Маленькая D 'N'. Гары П. Гилрой. Марымбе ноты. Ударныя ноты. Літаўры: ноты. Вибрафон ноты. Ксілафон ноты. Прамежкавы.

Арыгінал

A Little D 'n' A composed by Gary P. Gilroy. Percussion Ensemble. For Percussion Ensemble. Percussion 1. 4 timpani, gong, whip. , Percussion 2. bells, 2 triangles. , Percussion 3. xylophone, bass sandpaper blocks, suspended cymbal, whip. , Percussion 4. 3-octave vibraphone, suspended cymbal. , Percussion 5. 4-octave marimba, suspended cymbal. , Perc. Medium. Score only. Duration 3. 30. Published by C. Alan Publications. CN.14931. A short concert opener for advanced percussion ensemble. This work explores fun techniques using muted and open sounds and allows for bluesy improvisation in the keyboard instruments. Fast and furious, this is a showy piece for your next concert. A Little D 'n' A was composed for Dr. Matthew Darling and the California State University, Fresno Percussion Ensemble specifically for their performance at the state convention of the California Music Educators Association on Thursday, March 15, 2007 in Ontario, California. The composer has had a long and wonderful working relationship with Dr. Darling since joining Darling on the faculty of the Music Department at California State University, Fresno in 1993. Gilroy, himself a percussionist, has always been a strong advocate of Dr. Darling and his terrific percussion program at Fresno State. It has been a rare occasion that Gilroy has missed the Percussion Ensemble Concert each semester during the past 13 years. Time and time again, Dr. Darling's concert presentations have been inspirational to Dr. Gilroy in every respect. the students' playing is wonderful and the programming is stellar. It was with great pride that Dr. Gilroy responded to Darling's request and began to work on this short concert opener for the Percussion Ensemble's special appearance at the state convention. The main theme of this work is based on the first two pitches of Dr. Darling's last name. 'D' and 'A.' The third note of this motif is 'G,' the composer's initial for both his first and last name. This motif, simple yet effective, is heard throughout the composition in several key areas. The work celebrates the friendship and mutual respect these two professors have enjoyed together for more than a decade. The middle of the composition explores the idea of 'muted' and 'open' sounds from a variety of metallic percussion instruments. The effect is often heard from a triangle in a number of works but in this composition, the technical demands of the muted and open passages are rather extreme. It requires that a small stand is used to suspend the two triangles. one muted with duct tape and the other hanging freely to generate an open sound. The splash cymbal enters next with a new rhythm layering in until the hi-hat and gong each interrupt, 8 and 16 bars later respectively. After all of this muted and open playing creates a nice groove, some of the mallet percussion enters with a new middle section based on D minor blues scale. The xylophone and marimba players each take an 8 bar solo during this time. The blues section eventually gives way to another transition this time using a series of 4 graduated. piccolo, alto, tenor and bass. sets of sandpaper blocks. arranged stereophonically, please. to bring back the material from the first theme. The work closes with a driving push to the end accentuated by the whip among other percussion instruments.

Пераклад

Трохі D 'N' складаецца з Гэры П. Гилрой. Ансамбль ударных інструментаў. Для Ансамбля ўдарных інструментаў. Ударныя 1. 4 літаўры, гонг, пугу. , Перкусія 2. званочкі, 2 трыкутніка. , Перкусія 3. ксілафон, бас наждачная папера блокі, падвесныя талеркі, пугу. , Перкусія 4. 3-октавных вибрафон, падвесныя талеркі. , Перкусія 5. 4 актавы марымбе, прыпынена талеркі. , Проц. Серада. Ацэнка толькі. Працягласць 3. 30. Выдавец С. Алан Публікацыі. CN.14931. Карацей канцэрт нож для прасунутых ансамбля ўдарных інструментаў. Гэтая праца даследуе весела метадамі з выкарыстаннем прыглушаных і адкрытыя гукі і дазваляе блюзавай імправізацыі ў клавішных інструментаў. Хуткі і люты, гэта эфектны элемент для вашага наступнага канцэрта. Маленькая D 'N' была напісана для д-р Мэцью Дарлінг і Універсітэт штата Каліфорнія, Фресно ансамбль ударных інструментаў спецыяльна для выступу на дзяржаўным пагадненні Каліфарнійскага музычных педагогаў Асацыяцыі ў чацвер, 15 сакавіку 2007 года ў Антарыё, Каліфорнія. Кампазітар меў доўгую і выдатную працоўныя адносіны з доктарам Дарлінг з моманту ўступлення Дарагая на факультэце кафедры музыкі ў Каліфарнійскім дзяржаўным універсітэце, Фресно ў 1993 годзе. Гилрой, сам ударнік, заўсёды быў актыўным прыхільнікам доктара Дарлінг і яго ўзрушаючая праграма перкусія ў Фресно. Гэта быў рэдкі выпадак, што Гилрой прапусціў канцэрта Ансамбля ўдарных інструментаў кожны семестр на працягу апошніх 13 гадоў. Зноў і зноў, канцэртныя выступленні д-ра Дарлінга натхняюць доктара Гилрой ва ўсіх адносінах. гульні студэнтаў выдатная і праграмаванне зорная. Менавіта з вялікім гонарам, што д-р Гилрой адгукнуўся на просьбу Дарлінг і пачаў працаваць над гэтай невялікай канцэрт, нож для спецыяльнага знешні выгляд ансамбля ўдарных інструментаў у Дзяржаўным канвенцыі. Галоўнай тэмай гэтай працы на аснове першых двух вяровак прозвішчы доктара Дарлінг. 'D' і 'А. " Трэцяя запіска гэтага матыву з'яўляецца "G", пачатковая кампазітара як для яго імя і прозвішча. Гэты матыў, просты, але эфектыўны, чутны па ўсёй кампазіцыі ў некалькіх ключавых галінах. Праца святкуе дружбы і ўзаемнай павагі гэтыя два прафесара карыстаюцца разам больш за дзесяць гадоў. Цэнтры кампазіцыі даследуе ідэю 'адключаны' і 'адкрыты' гучыць з розных металічных ўдарных інструментаў. Эфект часта чуў ад трыкутніка ў шэрагу прац, але ў гэтым складзе, тэхнічныя патрабаванні прыглушаныя і адкрытых праходаў досыць экстрэмальных. Гэта патрабуе, каб невялікі стэнд выкарыстоўваецца, каб прыпыніць два трыкутніка. адзін заглушаны з клейкай стужкай і іншай свабодна апушчаны, каб генераваць адкрыты гук. Талерка ўсплёск ўваходзіць Наступны новы рытм не отводка, пакуль хай-хэт і гонг кожнага перапынення, 8 і 16 бараў пазней адпаведна. Пасля таго як усё гэта астудзіла і адкрытай гульні стварае прыемны пазу, некаторыя з малатком перкусія ўваходзіць з новай сярэдняй секцыі на аснове рэ мінор блюз маштабу. Ксілафон і аўтэнтыфікацыя карыстальніка гульцоў у кожнай прыняць 8 бар сола на працягу гэтага часу. Раздзел блюз у рэшце рэшт саступае іншым пераходу на гэты раз з дапамогай серыі з 4 скончыў. Пікала, альт, тэнар і бас. наборы наждачнай паперы блокаў. размешчаны stereophonically, калі ласка,. каб вярнуць матэрыял з першай тэмы. Праца закрываецца з прывадным штуршком да канца падкрэсленай пугай сярод іншых ўдарных інструментаў.