Інструменты
Ensembles
Genres
Кампазітары
Выканаўцы

Ноты $8.95

Арыгінал

En Skummel Nissehistorie.

Пераклад

En Skummel Nissehistorie.

Арыгінал

En Skummel Nissehistorie composed by Per Egil Knudsen. Student. songbook. Published by Musikk-Husets Forlag. H2.MH3299E. Barnemusikkteater. Her blir det riktig skummelt nar en gjeng rovere prover a sprenge hele nisseberget med alle julepakkene i lufta. Elev-. sanghefter som supplement til pakken med CD, laererhefte og elev-. sanghefter. En skummel nissehistorie selges ogsa som pakke. 12 elev-. sanghefter, 1 laerehefte og 1 CD med playback. Elevheftene bestar av tekstmanus og sanghefte med noter, tekst og besifring. Det er 11 sanger i heftet. Laererheftet inneholder manus med flere detaljer samt noter og oversikt. synopsis over handlingen. se nedenfor. Det er forslag til instrumentering i notene og teksten er skrevet pa bokmal. Rollelisten er som folger. 5 rovere. kan vaere flere eller faerre. Diverse nisser som synger og danser etc. det skal vaere bade barn og voksne. Nissemann. Nissekone. Gamlenissen. Nissegutt 1. Nissegutt 2. Nissefar. Nissejente. Det er altsa i stor grad opp til instruktoren og deltakerne a regulere lengden pa stykket. Stykket er imidlertid skrevet for a fungere som en helaftens forestilling. handling. Scene 1. Roverne er utenfor berget der nissene bor. De planlegger a sprenge berget med dynamitt. Inne i berget er nissene opptatt av a lage og pakke gaver. De synger og er glade. Etter en stund blir de trette og alle nissene gar og legger seg. Roverne bestemmer seg for a hente meisel og slegge, slik at de kan lage ferdig hull til dynamitten. Scene 2. Inne i berget er nissene i gang med arbeidet sitt. Humoret er pa topp og de danser og synger. To av nisseguttene blir lei av a arbeide, og lurer seg ut av berget uten at de andre oppdager dem. Scene 3. De to nisseguttene leker i snoen utenfor. De kaster snoballer og sklir. Plutselig horer de at det kommer noen, og derfor gjemmer de seg bak et stort tre. eller en stein. Det er begynt a bli morkt. Roverne kommer med lyktene sine, meisler og slegge. Og snart er de i full gang med a banke. De synger og prater taktfast mens de arbeider. Nisseguttene forstar hva roverne har tenkt a gjore og de sniker seg bort, oppromte og redde. Mens bankingen hores i det fjerne, stikker de to nisseguttene hodene sine sammen og bestemmer seg for a ordne opp self. Roverne snakket nemlig om a bruke dynamittkubber til a sprenge berget, og nisseguttene vil forsoke a bytte ut kubbene med sukkertoystenger. Etter dette sniker guttene seg tilbake til de andre nissene, som arbeider pa spreng for a fa ferdig gavene. Etter en stund er det leggetid. Alle nissene gar og legger seg. Nisseguttene venter til alle de andre sover, og sa star de forsiktig opp og lister seg ut. Pa veien tar de med seg en sekk med sukkertoystenger. Scene 4. Roverne blir ferdige med alle sprenghullene. De har planer om a komme tilbake kvelden etter for a rove alle pakkene og deretter sprenge hele nisseberget i filler. Alle nissene er nemlig da ute pa nissefest. Men det ikke roverne merker, er at nisseguttene sniker seg etter dem. Ved rovernes hus greier de a bytte ut dynamitten med sukkertoystengene. Dynamitten plasserer de pa et forsvarlig sted. Scene 5. Vi moter nissene igjen dagen etter. De danser og gleder seg fordi de endelig er ferdige med alle gavene. Sekkene settes bort, mens de synger og danser. Etter en stund drar de alle av garde til laven til Gamle-Ola, dr de hvert ar har nissefest. Scene 6. Roverne sniker seg forsiktig inn i berget. De fratser i pakker som de kaster rundt til hverandre og jubler. Sjefsroveren bryter inn og sier at de ma skynde seg a gjore jobben. Mens roverne er opptatt med a plassere ut "dynamittkubbene" blir de overrumplet av nisseguttene som greier a fange dem alle. Roverne begynner a angre og etter en del forhandlinger blir de med pa en avtale. De kler seg ut som nisser og skal vaere med pa a bringe pakkene ut til ungene. Scene 7. Mens roverne er i ferd med a prove nissekostymene, kommer de andre nissene syngende tilbake fra festen. De blir forst redde, men etter at nisseguttene forteller det som har skjedd, blir de alle glade. Og sa fortsetter festen.

Пераклад

En Skummel Nissehistorie складаецца Пер Эгиль Кнудсен. Студэнт. песеннік. Апублікавана Musikk-Husets Forlag. H2.MH3299E. Barnemusikkteater. Яе blir ОПР riktig skummelt нар ан gjeng Ровере прувер sprenge Хеле nisseberget мёд аллё julepakkene я Lufta. Elev-. sanghefter сом дадаткам Сезам pakken мёд CD, laererhefte ог отм-. sanghefter. En skummel nissehistorie selges OGSA сом pakke. 12 отм-. sanghefter, 1 laerehefte ог 1 CD мёд прайгравання. Elevheftene Bestar пр. tekstmanus ог sanghefte мёд Noter, ТЭКСТ ог besifring. Det эр 11 Сэнгер я heftet. Laererheftet inneholder Мануса мёд flere Detaljer SAMT Noter ог oversikt. канспект па handlingen. сабе nedenfor. Det э forslag Сезам instrumentering я notene ог teksten э skrevet гадавых Bokmal. Rollelisten э сом Фолгер. 5 дуба. кан være flere Эллер faerre. Разнастайныя Nisser сом synger ог Danser г.д.. Det SKAL være загадаў хлеў ог voksne. Nissemann. Nissekone. Gamlenissen. Nissegutt 1. Nissegutt 2. Nissefar. Nissejente. Det э altsa я Stor град ОПП Сезам instruktoren ог deltakerne regulere lengden гадавых stykket. Stykket э imidlertid skrevet для fungere самоў ан helaftens forestilling. апрацоўка. Сцэна 1. Roverne э utenfor Бергет дэр nissene бор. Дэ planlegger sprenge Бергет мёд dynamitt. Inne я Бергет эр nissene opptatt пр. лазе-ог pakke Gaver. Дэ synger ог э паляна. Эттер ан stund blir дэ trette ог аллё nissene гр ог legger сегмент. Roverne bestemmer SEG для hente Майзеля ог slegge, Slik на дэ кан Лейджа ferdig корпуса Сезам dynamitten. Сцэна 2. Inne я Бергет э nissene я банды мёд arbeidet SITT. Humoret э гадавых TOPP ог-дэ-Danser ог synger. А.В. nisseguttene blir лееў пр. arbeide, ог lurer сегмент ут пр. Бергет Uten на дэ Андрэ oppdager дем. Сцэна 3. Дэ каб nisseguttene Leker я Snoen utenfor. Дэ Кастер snoballer ог sklir. Plutselig Hörer, маўляў, у Е Kommer Noen, ог derfor gjemmer дэ сегмент Бак і інш Stort патра. Эллер ан Штайн. Det э begynt ў BLI morkt. Roverne Kommer мёд lyktene сінус, Meisler ог slegge. Ога СНАРТ э дэ я поўны банда мёд у Banke. Дэ synger ог Пратэр taktfast мужчынскія дэ Arbeider. Nisseguttene Forstar HVA roverne Хар tenkt gjore ог-дэ-sniker сегмент борт, oppromte ог redde. Мужчынскія bankingen Hores я ОПР fjerne, stikker дэ каб nisseguttene hodene сінус sammen ог bestemmer сегмент для ordne ОПП сябе. Roverne snakket nemlig ым цыкада dynamittkubber Сезам sprenge Бергет, ог nisseguttene пас forsoke bytte ут kubbene мёд sukkertoystenger. Эттер Dette sniker guttene сегмент Tilbake Сезам дэ Андрэ nissene, сом Arbeider гадавых Spreng для фа ferdig gavene. Эттер ан stund э Е leggetid. Alle nissene гр ог legger сегмент. Nisseguttene жакі Сезам аллё дэ Андрэ Sover, ог са зоркі дэ ​​forsiktig ОПП ог Лістэр сегмент ут. Па Veien Тар-дэ-мёд сегмент ан sekk мёд sukkertoystenger. Сцэна 4. Roverne blir ferdige мёд аллё sprenghullene. Дэ Хар станок ым Komme Tilbake kvelden Эттер для блукаць аллё pakkene ог deretter sprenge Хеле nisseberget я напаўняльнік. Alle nissene э nemlig ды Ют гадавых nissefest. Мужчыны ОПР Ikke roverne MERKER, э ў nisseguttene sniker сегмент Эттер дем. Ведаў rovernes Гус Greier дэ bytte ут dynamitten мёд sukkertoystengene. Dynamitten plasserer дэ гадавых інш forsvarlig STED. Сцэна 5. Vi промотор nissene igjen Dagen Эттер. Дэ Danser ог gleder сегмент Fordi дэ endelig э ferdige мёд аллё gavene. Sekkene Settes борт, мужчынскія дэ synger ог Danser. Эттер ан stund Drar дэ аллё пр. Авангард Сезам Laven Сезам Гамла-Ола, доктар дэ hvert ар Хар nissefest. Сцэна 6. Roverne sniker сегмент forsiktig Inn I Бергет. Дэ fratser я Pakker сом дэ Кастер Rundt Сезам hverandre ог Jubler. Sjefsroveren Bryter гасцініца ог Sier на дэ ма skynde сегмент gjore jobben. Мужчынская roverne э opptatt мёд у plassere ут "dynamittkubbene" blir дэ overrumplet пр. nisseguttene сом Greier fange дем аллё. Roverne begynner ў Angre ог Эттер ан-дэль-forhandlinger blir дэ мёд гадавых ан avtale. Дэ Клер SEG ут сом Nisser ог SKAL være мёд гадавых bringe pakkene ут Сезам ungene. Сцэна 7. Мужчынская roverne э я Ferd мёд з даказаць nissekostymene, Kommer дэ Андрэ nissene syngende Tilbake фра Festen. Дэ blir Форст redde, мужчыны Эттер на nisseguttene forteller Е сом гарамонік skjedd, blir дэ аллё паляна. Ога са fortsetter Festen.