Інструменты
Ensembles
Genres
Кампазітары
Выканаўцы

Ноты $34.98

Арыгінал

Classical Percussion. 2 CD Set. Drums sheet music. Percussion sheet music.

Пераклад

Класічная перкусія. 2 CD Set. Барабаны ноты. Ударныя ноты.

Арыгінал

Classical Percussion. 2 CD Set. for drums. Instrumental Solo Part and 2 CDs. Published by Music Minus One. MO.MMOCD5009. ISBN 1596151242. Arthur Press, percussionist of the Boston Symphony, demonstrates many of the major orchestral drum solos and important themes for his instrument. One of the world's premier performers, he offers instruction for snare drum, bass drum, cymbals, castanets, tambourine and triangle in this survey of the classical repertoire. Includes a profusely illustrated book showing the drum parts as part o the original orchestral scores and many photographs of correct hand positions - a wealth of material gathered from many years of playing experience. Includes a 60-page, newly-engraved and illustrated music book on high-quality ivory paper containing exercises and excerpts from classical masterpieces with performance suggestions. and two narrated compact discs complete with each piece demonstrated solo, then given again both with soloist and ensemble and with orchestral accompaniment alone minus you, the soloist. Sheherazade, op. 35. excerpt 1. third movement. Sheherazade, op. 35. excerpt 2. third movement. Sheherazade, op. 35. excerpt 3. fourth movement. Sheherazade, op. 35. excerpt 4. fourth movement. Sheherazade, op. 35. excerpt 5. fourth movement. Sheherazade, op. 35. excerpt 6. fourth movement. Damnation of Faust. 'Hungarian March'. Concerto for Orchestra. excerpt 1. Allegretto scherzando, mms. 1 through 9. Concerto for Orchestra. excerpt 2. Allegretto scherzando, mms. 25 through 32. Concerto for Orchestra. excerpt 3. Allegretto scherzando, mms. 114 through 160. Concerto for Orchestra. excerpt 4. Allegretto scherzando, mms. 248 through 263. Petrouchka. 'Dance of the Ballerina'. Peter and the Wolf, op. 67. excerpt. mms. 49-64. Symphony No. 3. Toccata. Nocturnes. II. Fetes. excerpt 1. Nocturnes. II. Fetes. excerpt 2. Schelomo. excerpt 1. Andante moderato, Rehearsal Nos. 2 through 3. Schelomo. excerpt 2. Andante moderato, Rehearsal No. 4. Schelomo. excerpt 3. Andante moderato, Rehearsal No. 6. Symphony No. 5, op. 50. Excerpt. Rehearsal Nos. 34-36 and cadenza. Roman Carnival Overture, op. excerpt. Andante sostenuto, Rehearsal No. 3. Roman Carnival Overture, op. excerpt. Allegro vivace, Rehearsal No. 16. Roman Carnival Overture, op. excerpt. Allegro vivace, Rehearsal Nos. 19 through 20. Camen Suite No. 1. excerpt. Allegro vivo. Espana. excerpt 1. Allegro con fuoco. Espana. excerpt 2. Allegro con fuoco. Espana. excerpt 3. Allegro con fuoco. Petrouchka. excerpt. 'Gypsy Dance'. Carnaval Overture, op. 92. excerpt 1. Allegro, Rehearsal Letters A through B. Carnaval Overture, op. 92. excerpt 2. Allegro, Rehearsal Letters T through W. 'Nutcracker' Suite, op. 71a. excerpt. Danse III. 'Trepak'. 'Nutcracker' Suite, op. 71a. excerpt. Danse IV. 'Danse Arabe'. I Pini di Roma. The Pines of Rome. 'Pines of the Villa Borghese'. excerpt. Sheherazade, op. 35. excerpt 1. Vivo, Rehearsal Letter F. Sheherazade, op. 35. excerpt 2. Vivo, before Rehearsal Letter L. Sheherazade, op. 35. excerpt 3. Spiritoso. Capriccio Italien. excerpt. Allegro moderato. Piano Concerto No. 1 in E-flat major, S124. excerpt. Allegro vivace, before Rehearsal Letter F. Tannhauser, WWV70. Der Venusberg. excerpt. Allegro. Symphony No. 4 in F minor, op. 36. excerpt 1. Finale. Allegro con fuoco. Symphony No. 4 in F minor, op. 36. excerpt 2. Finale. Allegro con fuoco. Romeo and Juliet. excerpt 1. Overture-Fantasy, Allegro giusto, Rehearsal Letter E. Romeo and Juliet. excerpt 2. Allegro giusto, Rehearsal Letter N through O. Petrouchka. excerpt 1. 'Tableau. The Moor's Room,' Sostenuto. Petrouchka. excerpt 1. Valse, Allegretto. Sheherazade, op. 35. excerpt. Vivo. The Rite of Spring. excerpt. Prestissimo.

Пераклад

Класічная перкусія. 2 CD Set. для барабанаў. Сольныя інструментальныя Частка і 2 кампакт-дыска. Апублікавана мінусоўкі. MO.MMOCD5009. ISBN 1596151242. Артур Прэс, перкусіяніст Бостанскага сімфанічнага, дэманструе многія з буйных аркестравых сола ўдарных і важных тэм для сваёй прылады. Адзін з вядучых сусветных выканаўцаў, ён прапануе навучанне для малога барабана, бас-барабан, талеркі, кастаньеты, бубен і трыкутніка ў гэтым апытанні класічнага рэпертуару. Ўключае ў сябе багата ілюстраваную кнігу, якая паказвае барабанныя партыі як частка аб першапачатковых аркестравых партытур і вялікай колькасцю фатаграфій правільных палажэнняў рук - багацце матэрыялу, сабранага на працягу многіх гадоў гульнявога вопыту. Ўключае 60 старонках, нядаўна выгравіраваным і праілюстраваны музыка кніга на высакаякаснай паперы колеру слановай косці, якая змяшчае практыкаванні і ўрыўкі з класічных шэдэўраў з прапановамі прадукцыйнасці. і дзве расказаныя кампакт-дыскі ў камплекце з кожнай часткі прадэманстравалі сола, тады далі зноў як з салістам і ансамбль і толькі аркестравага суправаджэння мінус табе, саліст. Шехеразада, оп. 35. вытрымка 1. Трэцяя частка. Шехеразада, оп. 35. вытрымка 2. Трэцяя частка. Шехеразада, оп. 35. вытрымка 3. Чацвёртая частка. Шехеразада, оп. 35. вытрымка 4. Чацвёртая частка. Шехеразада, оп. 35. вытрымка 5. Чацвёртая частка. Шехеразада, оп. 35. Урывак 6. Чацвёртая частка. Праклён Фаўста. "Венгерскі марш". Канцэрт для аркестра. вытрымка 1. Allegretto жартую, ммс. З 1 па 9. Канцэрт для аркестра. вытрымка 2. Allegretto жартую, ммс. 25 праз 32. Канцэрт для аркестра. вытрымка 3. Allegretto жартую, ммс. 114 па 160. Канцэрт для аркестра. вытрымка 4. Allegretto жартую, ммс. 248 праз 263. Пятрушка. "Танец Балерына". Пеця і воўк, оп. 67. вытрымка. ммс. 49-64. Сімфонія № 3. Таката. Ноч. II. Fetes. вытрымка 1. Ноч. II. Fetes. вытрымка 2. Schelomo. вытрымка 1. Андантэ Мадэратаў, Рэпетыцыя № № 2 па 3. Schelomo. вытрымка 2. Андантэ Мадэратаў, Рэпетыцыя № 4. Schelomo. вытрымка 3. Андантэ Мадэратаў, Рэпетыцыя № 6. Сімфонія № 5, оп. 50. Вытрымка. Рэпетыцыя нумарамі 34-36 і кадэнцыя. Рымскі карнавал Увертура, оп. вытрымка. Андантэ состенуто, Рэпетыцыя № 3. Рымскі карнавал Увертура, оп. вытрымка. Allegro Vivace, Рэпетыцыя № 16. Рымскі карнавал Увертура, оп. вытрымка. Allegro Vivace, Рэпетыцыя № 19 праз 20. Камен сюіта № 1. вытрымка. Алегра натуральных. Іспанія. вытрымка 1. Алегра кон Фуоко. Іспанія. вытрымка 2. Алегра кон Фуоко. Іспанія. вытрымка 3. Алегра кон Фуоко. Пятрушка. вытрымка. "Цыганскі танец". Карнавал Увертура, оп. 92. вытрымка 1. Allegro, Рэпетыцыя Лісты праз B. Карнавал Увертура, оп. 92. вытрымка 2. Allegro, Рэпетыцыя Лісты Т праз W. "Шчаўкунок" Люкс, оп. 71а. вытрымка. Danse III. 'Трапак'. "Шчаўкунок" Люкс, оп. 71а. вытрымка. Danse IV. "Арабскі танец". Сосны Рыма. Сосны Рыма. "Сосны з Вілы Боргезе". вытрымка. Шехеразада, оп. 35. вытрымка 1. Vivo, Рэпетыцыя Літара F. Шехеразада, оп. 35. вытрымка 2. Vivo, да рэпетыцыі Ліст L. Шехеразада, оп. 35. вытрымка 3. Дасціпны. Італьянскае капрычыо. вытрымка. Алегра Мадэратаў. Канцэрт для фартэпіяна № 1 мі-бемоль мажор, S124. вытрымка. Allegro Vivace, перад Рэпетыцыя Літара F. Тангейзера, WWV70. Venusberg. вытрымка. Алегра. Сімфонія № 4 фа мінор, Мн. 36. вытрымка 1. Канчатковы. Алегра кон Фуоко. Сімфонія № 4 фа мінор, Мн. 36. вытрымка 2. Канчатковы. Алегра кон Фуоко. Рамэа і Джульета. вытрымка 1. Уверцюра-фантазія, Алегра Джуста, Рэпетыцыя Ліст E. Рамэа і Джульета. вытрымка 2. Алегра Джуста, Рэпетыцыя Ліст N праз Аб. Пятрушка. вытрымка 1. 'Табліца. Нумар маўра, 'Sostenuto. Пятрушка. вытрымка 1. Вальс, Allegretto. Шехеразада, оп. 35. вытрымка. У жывых. Вясна святая. вытрымка. Prestissimo.