Інструменты
Ensembles
Genres
Кампазітары
Выканаўцы

Ноты $65.00

Арыгінал

Moon Dreams. Guitar sheet music. Alto Saxophone sheet music. B-Flat Trumpet sheet music. Baritone Saxophone sheet music. Drums sheet music. Horn sheet music. Percussion sheet music. Piano sheet music. Tenor Saxophone sheet music. Trombone sheet music. Tuba sheet music. Advanced.

Пераклад

Moon Мары. Гітара ноты. Саксафон альт ноты. B-Flat Труба ноты. Саксафон барытон ноты. Барабаны ноты. Хорн ноты. Ударныя ноты. Фартэпіяна: ноты. Саксафон тэнар ноты. Трамбон ноты. Туба ноты. Прасунуты.

Арыгінал

Moon Dreams by The Claude Thornhill Orchestra. Edited by Jeffrey Sultanof. Arranged by Gil Evans. For orchestra. 3 Flutes, 1 Clarinet, 1 Alto sax. dbl. clarinet 2. , 2 Tenor saxes. 1st dbl. clarinet 3, 2nd dbl. bass clarinet 1. , 1 Baritone sax. dbl. bass clarinet 2. , 3 Trumpets, 2 French Horns, 2 Trombones, Tuba, Guitar, Piano, Bass, Drums. Ballad. Advanced. Full score and set of parts. Published by Jazz Lines Publications. JL.JLP-8122. Notes by Jeffrey Sultanof. Background. The Claude Thornhill Orchestra was an ensemble that had a unique approach. a vibrato-less sound mass as support for the leaders piano stylings. Not that Thornhill didnt like adventurous music. hed composed a piece in 1941 called Portrait of a Guinea Farm which was pretty advanced. But by 1947, he wanted a more straight-forward band that played ballads and music for dancing. Thornhill virtually turned over the ensemble to Evans after the war with regard to its musical direction, showing up for work but little else. Evans was going through a period of self-study. going to the New York Public Library and borrowing records and scores of the music of Prokofiev, Stravinsky, Bartok and a particular favorite, Ernest Bloch. composer of the cello concerto Schlomo. Between arranging pop songs and commissioning scores from the top young arrangers of the day, such as Gerry Mulligan, George Russell and John Carisi, he was expanding his musical vision by arranging Charlie Parker and Miles Davis bebop lines and incorporating his expanding musical vocabulary into his scores for the band. This can certainly be seen in part of a ballad medley of Easy Living, Everything Happens to Me and Moon Dreams. The Music. Instrumentation for this setting is. 3 flutes, clarinet, alto sax. dbl. clarinet 2. , 2 tenor saxes. 1st dbl. clarinet 3, 2nd dbl. bass clarinet 1. baritone sax. dbl. bass clarinet 2. , 3 trumpets, 2 French Horns, 2 trombones, tuba, guitar, piano, bass, drums. For a brief period in mid-1947, the Thornhill Orchestra included three flutes, and this medley can be dated based on the inclusion of these instruments. the arrangement can be played without them. Evans makes the most of the flutes in this setting. they add another color and a shimmering, velvety top to the ensemble sound. At the same time, the last part of Moon Dreams has to be one of the most dissonant, complex pieces written for a dance band in the ensembles history. the only other big band composer who wrote such disturbing music during this period was Robert Graettinger for the Stan Kenton Orchestra. One wonders whether the entire medley was played in public, or simply cut at bar 40. It was not recorded. Moon Dreams was clearly an important musical milestone for Evans. There is strong evidence to suggest that Moon Dreams was the first arrangement written for the Miles Davis Nonet. later to be called the Birth of the Cool ensemble. This is the only arrangement with a clarinet part, as Evans originally wanted Danny Polo from the Thornhill band to be included. the alto sax part is an exact transposition of the clarinet part. , and Evans chose an already-written setting to set for the smaller ensemble, partly to show the other arrangers how to approach the instrumentation of the ensemble. the goal being to get the Thornhill sound with a smaller group. That he would have revisited the complex final eighteen bars of Moon Dreams says a lot for Evans continual re-thinking and revising his own work, as he would later on with different versions of Jambangle, Blues for Pablo, and La Nevada. As has been pointed out elsewhere in notes for other Evans. Thornhill arrangements in this series, Evans wrote contrapuntally vs. chordally, considering the line first. Musicians have commented that one of the reasons they love playing his arrangements is because he writes interesting parts that cross at times. look at most trombone parts he wrote for Thornhill. At the same time, he frequently wrote a five-part harmony that was doubled an octave below, creating some striking soft dissonances. The only way to deal with these is to have your students listen carefully as well as maintain accurate tuning. In an age where ensembles have played Brookmeyer and Schneider, this should not be too difficult. The last eighteen bars are pure counterpoint, and should be rehearsed in groups with the same musical lines. marking up the score with different color highlighters might be useful. The groupings of five must be played evenly. This arrangement has been published from the original autograph score and is authorized by the Estate of Gil Evans. This is not a transcription. This is a very complex arrangement full dense, lush voicings and difficult rhythms. Gil later modified this arrangement for the Miles Davis 'Birth of the Cool' session. This arrangement was recently recorded by the Dutch Jazz Orchestra on their 2008 CD titled 'Moon Dreams. Rediscovered Music of Gil Evans and Gerry Mulligan. ' Note. The sound sample is courtesy of the Manhattan School of Music's Concert Jazz Band, conducted by Justin DiCioccio.

Пераклад

Moon Мары Да Клод Thornhill аркестра. Пад рэдакцыяй Джэфры Sultanof. Аранжыроўка Гілан Эванса. Для аркестра. 3 флейты, 1 кларнета, 1 альт-саксафон. двайны. кларнет 2. , 2 Тэнар саксафоны. 1-й двайны. кларнет 3, 2-й DBL. бас-кларнет 1. , 1 Барытон-саксафон. двайны. бас-кларнет 2. , 3 трубы, 2 Французская Рога, 2 трамбонаў, Туба, гітара, фартэпіяна, бас, ударныя. Балада. Прасунуты. Партытура і камплект дэталяў. Апублікавана Jazz Lines Публікацыі. JL.JLP-8122. Запіскі Джэфры Sultanof. Фон. Клод Торнхіл аркестр быў ансамбль, які быў унікальны падыход. вібрата-менш гук маса як падтрымка лідэраў фартэпіяна стылю. Не тое, каб Торнхіл не любіў прыгод музыку. Hed складаецца кавалак ў 1941 пад назвай Партрэт Гвінея Ферма, якая была даволі прасунуты. Але да 1947 году, ён хацеў больш прамалінейны група, якая гуляла балады і музыку для танцаў. Торнхіл практычна перавярнуў ансамбля Эванс пасля вайны ў дачыненні да яго музычным напрамку, паказваючы на ​​працу, але мала яшчэ. Эванс перажывала перыяд самастойнага вывучэння. збіраецца публічнай бібліятэкі Нью-Ёрка і запазычанні запісаў і дзесяткі музыку Пракоф'ева, Стравінскага, Бартака і канкрэтнага фаварыта, Эрнэст Блох. кампазітар віяланчэлі канцэрта Шлома. Паміж арганізацыі поп-песні і ўвод у эксплуатацыю балы ад лепшых маладых арганізатараў дня, такіх як Джэры Маліган, Джордж Расэл і Джон Carisi, ён пашыраецца яго музычнае бачанне, уладкоўваючы Чарлі Паркера і Майлса Дэвіса Bebop лініі і ўключэння яго пашыраецца музычны слоўнік у яго ацэнкі для паласы. Гэта, безумоўна, можа разглядацца ў рамках балада папуры з лёгкага жыцця, усё адбываецца са мной і Месяца мары. Музыка. Прылады для гэтага параметру. 3 флейты, кларнета, альт-саксафон. двайны. кларнет 2. , 2 тэнар саксафоны. 1-й двайны. кларнет 3, 2-й DBL. бас-кларнет 1. барытон саксафон. двайны. бас-кларнет 2. , 3 трубы, 2 Французская Рога, 2 трамбона, туба, гітара, фартэпіяна, бас, барабаны. На працягу кароткага перыяду ў сярэдзіне 1947 Торнхіл аркестр складаўся з трох флейтах, і гэта папуры можна датаваць заснаваныя на ўключэнні гэтых інструментаў. размяшчэнне могуць быць прайграныя без іх. Эванс робіць большасць флейт ў гэтай сітуацыі. яны дадаць яшчэ адзін колер і мігаценне, аксаміцісты зверху ансамбля гуку. У той жа час, апошняя частка Месяца мары павінен быць адным з самых дысануюць, складаных твораў, напісаных для танцавальнай групы ў гісторыі ансамбляў. адзіны іншы біг-бэнд кампазітар, які напісаў такую ​​трывожную музыку ў гэты перыяд быў Роберт Graettinger для Стэн Кентон аркестра. Можна толькі гадаць, ці быў гуляў ўвесь папуры на публіцы, або проста выразаць ў бары 40. Гэта не было зарэгістравана. Moon Мары былі дакладна важным музычны вяхой для Эванса. Існуе пераканаўчыя доказы, каб выказаць здагадку, што Месяц Мары быў першым дамоўленасць напісана для Miles Davis нанэт. пазней будзе называцца Нараджэнне Прахладны ансамбля. Гэта адзіны дамоўленасць з кларнета часткі, як Эванс першапачаткова хацеў Дэні Polo ад групы Thornhill павінны быць уключаны. саксафон альт частка з'яўляецца дакладнай транспазіцыя кларнета часткі. , І Эванс абраў ўжо напісаны наладу для ўстаноўкі для меншага ансамбля, збольшага, каб паказаць іншыя аранжыроўшчыкаў, як падысці да вымяральнай апаратуры ансамбля. мэта складаецца ў тым, каб атрымаць гук Thornhill з меншай групай. Тое, што ён бы зноў складаныя канчатковыя васемнаццаць бары Месяца Мары кажа шмат для Evans пастаяннага пераасэнсавання і перагляду сваю справу, як ён будзе ў далейшым з рознымі версіямі Jambangle, Blues для Пабла, і Ла-Невада. Як ужо адзначалася ў іншым месцы ў заўвагах для іншых Эванс. Торнхіл дамоўленасці ў гэтай серыі, Эванс напісаў контрапунктычнай супраць. хордзе, улічваючы лінію першым. Музыкі адзначылі, што адной з прычын яны любяць гуляць свае аранжыроўкі у тым, што ён піша цікавыя часткі, якія перасякаюць час ад часу. паглядзіце на большасць трамбона частак, якія ён напісаў для Торнхіл. У той жа час, ён часта пісаў пяці частак гармоніі, якая была ў два разы на актаву ніжэй, ствараючы некаторыя дзіўныя мяккія дысананс. Адзіны спосаб справіцца з іх, каб вашы студэнты ўважліва слухаць, а таксама падтрымліваць і дакладна наладжваць. У эпоху, калі ансамблі гулялі Brookmeyer і Шнайдэр, гэта не павінна быць занадта цяжка. Апошнія васемнаццаць бары чысты контрапункт, і павінны быць рэпеціравалі ў групах з тымі ж музычных ліній. разметкі рахунак з рознакаляровымі маркеры могуць быць карысныя. Групоўка пяці павінны быць сыграны раўнамерна. Гэтая дамоўленасць была апублікаваная ад першапачатковага аўтограф рахунак і з дазволу ў маёнтку Гілан Эванса. Гэта не транскрыпцыі. Гэта вельмі складаны механізм поўны шчыльная, пышныя вакальных партый і складаныя рытмы. Джыл праз змяненне дамоўленасці для Майлса Дэвіса Раства Cool 'сесіі. Гэтая дамоўленасць Зусім нядаўна галандскім джаз-аркестрам на іх 2008 CD пад назвай "Месяц Мары. Rediscovered Музыка Гілан Эванса і Джэры Маліган. 'Заўвага. Гук ўзор ласкава Манхэтэнскага музычнай школе канцэрт Jazz Band, праведзенае Джасцін DiCioccio.