Інструменты
Ensembles
Genres
Кампазітары
Выканаўцы

Ноты $7.95

Арыгінал

On Your Way to Succeeding with the Masters. Various. Piano Method sheet music. Piano Solo sheet music. Beginning.

Пераклад

На вашым шляху да поспеху з Настаўнікамі. Розны. Метад фартэпіяна ноты. Piano Solo ноты. Пачатак.

Арыгінал

On Your Way to Succeeding with the Masters. composed by Various. Edited by Helen Marlais. For piano. Classical. Succeeding with the Masters. Classical Period. SMP Level 2. Late Elementary. Repertoire. Activity Book and Listening. Practice CD. Published by The FJH Music Company Inc. FJ.FF1433. ISBN 1-56939-680-9. Classical Period. On Your Way to Succeeding with the Masters is a collection of keyboard pieces from six time periods - the Medieval, Renaissance, Baroque, Classical, and Romantic eras, and the 20th. 21st centuries. This collection will prepare students for the master composers found in Succeeding with the Masters, Baroque, Classical, and Romantic eras, and the Twentieth Century. Each era has an activity page as well as a valuable practice strategy. Each activity page gives students a historical perspective so that they understand the life and times of each era they are learning. This book is compatible with The Festival Collection. , Book 1. This title has selections that range in difficulty from SMP Level 1-2. Succeeding with the Masters is a series dedicated to the authentic keyboard works of the Baroque, Classical, Romantic, and Twentieth-Century masters. This series provides a complete and easily accessible method for learning and performing the works of the masters. Each book presents the works in historical perspective for the student, and provides the means and the motivation to play these pieces in the correct stylistic, musical, and technical manner. The easily understandable format of practice strategies and musical concepts make this series enjoyable for both students and teachers. Succeeding with the Masters begins with late-elementary repertoire, continues through intermediate-level works and also includes a few early-advanced works. Upon completion of the series, students will be well prepared for the major keyboard works by the master composers of each era. 5-finger patterns still used but position changes are more frequent including one octave scale passages. Some 3 note chords. Step into the Medieval Era. 675-1430. Practice Strategy. Learn and Practice. Trouvere. Ballade. Step into the Renaissance Era. 1430-c. 1600. Practice Strategy. Chain Linking. Pavane. A Study in 5. 4 Time. Hercules' Dance. Skipping Dance. Step into the Baroque Era. 1600-c. 1750. Practice Strategy. Getting Ready for a Performance. The Statues are Dancing. Two Baroque Musicians. Minuet. Bourree. Noel. Do You Know My Dear Neighbor. Step into the Classical Era. 1750-c. 1820. Practice Strategy. Balancing the Melody with the Accompaniment. Scherzo. The Bohemian. The Scale Ladder. Softly, Like the Wind. A Little Waltz. Prelude. Allegretto. Children's Song. Allegro. Sunset at the Boardwalk. Monday March. The Cobblestone Road. Step into the Romantic Era. 1820-c. 1900. Practice Strategy. Careful Listening. Soldier's Song. In the Garden. Going to School. Op. 117, No. 14. Water Sprite. Happily Exercising. The Mighty Hawk. Op. 117, No. 8. Step into the 20th. 21st Centuries. 1900-present. Practice Strategy. 3x1 Rule. The Sparrow's Song. Study. Gradus No. 8. Polka. Tiresome Prank. Playing. The Old Gypsy Violin. Glossary of Musical Terms.

Пераклад

На вашым шляху да поспеху з Настаўнікамі. Напісаныя рознымі. Пад рэдакцыяй Хелен Marlais. Для фартэпіяна. Класічны. Поспех з Настаўнікамі. Класічны перыяд. СМП Узровень 2. Позна гутарковы. Рэпертуар. Актыўнасць кнігі і слухаць. Практыка CD. Выдавец The FJH Music Company Inc. FJ.FF1433. ISBN 1-56939-680-9. Класічны перыяд. На вашым шляху да поспеху з Настаўнікамі ўяўляе сабой зборнік клавирных п'ес з шасці перыядаў часу - сярэднявеччы, рэнесанс, барока, класічная, і рамантычныя эпох, і 20 -. 21 стагоддзяў. Гэтая калекцыя будзе рыхтаваць студэнтаў для майстар-кампазітараў, знойдзеных у Поспех з Настаўнікамі, барока, класіцызму, і рамантызму эпохі, і ХХ стагоддзя. Кожная эпоха мае старонку дзейнасці, а таксама стратэгію каштоўнай практыкі. Кожная старонка дзейнасці дае студэнтам гістарычную перспектыву, каб яны разумелі жыццё і часы кожнай эпохі яны вучацца. Гэтая кніга сумяшчальны з фестывалю Collection. , Кніга 1. Гэтая назва мае выбар, якія вар'іруюцца ў складанасці ад SMP Узровень 1-2. Поспех з Настаўнікамі серыя прысвечана аўтэнтычных клавішных твораў барока, класіцызму, рамантычныя і дваццатага стагоддзя майстроў. Гэтая серыя забяспечвае поўны і лёгка даступны метад для навучання і выканання работ майстроў. Кожная кніга прадстаўляе свае працы ў гістарычнай перспектыве для студэнта, а таксама дае сродкі і матывацыю, каб гуляць гэтыя кавалкі ў правільным стылістыкі, музычных, і тэхнічнай манеры. Зразумелай фармат практыцы стратэгій і музычных канцэпцый робяць гэтую серыю прыемным для студэнтаў і выкладчыкаў. Поспех з Настаўнікамі пачынаецца з канца-элементарная рэпертуару, працягваецца работ сярэдняга ўзроўню, а таксама ўключае некалькі ранніх-пашыраны работ. Па завяршэнні серыі, студэнты будуць добра падрыхтаваны для асноўных клавіш работ майстра кампазітараў кожнай эпохі. Узоры 5 пальцаў да гэтага часу выкарыстоўваецца, але становішча змяняецца часцей сустракаюцца ў тым ліку адну актаву маштабных праходаў. Некаторыя 3 Заўвага акорды. Крок у эпоху сярэднявечча. 675-1430. Стратэгія Практыка. Вучыцца і на практыцы. Trouvere. Балада. Крок у эпохі Адраджэння. 1430-з. 1600. Стратэгія Практыка. Сетка Сувязь. Павана. Вучоба ў 5. 4 Час. Танец Геракла. Пропуск Танец. Крок у эпоху барока. 1600-з. 1750. Стратэгія Практыка. Падрыхтоўка да выступлення. Статуі Танчачы. Два барока Музыкі. Менуэт. Bourree. Ноэль. Ці ведаеце вы, мой дарагі сусед. Крок у класічную эпоху. 1750-з. 1820. Стратэгія Практыка. Балансіроўка Мелодыя з акампанементам. Жарт. Багемнае. Маштаб Лесвіца. Мякка, як вецер. Маленькі вальс. Прэлюдыя. Аллегретто. Дзіцячая песня. Алегра. Закат на Boardwalk. Панядзелак сакавіка. Бруку. Крок у рамантычнай эпохі. 1820-с. 1900. Стратэгія Практыка. Ўважлівага праслухоўвання. Песня салдата. У садзе. Хадзіць у школу. Мн. 117, № 14. Вада Sprite. На шчасце Ажыццяўленне. Магутны Hawk. Мн. 117, № 8. Крок у дваццатым. 21 стагоддзяў. 1900-цяперашні час. Стратэгія Практыка. 3x1 Правіла. Песня ў Вераб'я. Даследаванне. Градус № 8. Полька. Сумны Жарты. Гуляючы. Стары цыган Скрыпка. Гласарый музычных тэрмінаў.